Přátelé ze včelařských kroužků

Na výstavě Techagro v Brně byl poprvé veřejně prezentován projekt pro vedoucí včelařských kroužků a pro děti, které včelařské kroužky navštěvují.
Projekt s názvem “ Lítá to vzduchem “ bude, jak doufáme, pro kroužky přínosem, pozvedne komunikaci vedoucích a možnost získání zkušeností jak pro členy kroužků, tak pro širší včelařskou veřejnost.

Adresa projektu:

Nadace Telefónica – Think Big – Detail projektu Lítá to vzduchem

Výstava Techagro Brno

Výstava v Brně!
TECHAGRO

Naše expozice na veletrhu se setkala s příznivým ohlasem, děkujeme za návštěvu včelařů u našeho stánku.

Děkuji všem, kteří se podíleli na zorganizování akce a též pořadatelům.
Umožnili nám, abychom mohli ukázat, co naši včelaři dělají, co nás trápí a co chceme prosazovat.

Naše výzva „Zachraňte opylovatele“ se setkala s pochopením. Obrazová kronika byla po celou dobu v permanenci, pěkně dokumentuje naše aktivity, které jsou zaměřeny na prací s mládeží – včelařské kroužky, osazování včelařských rostlin a dřevin, zvelebení krajiny, včelařského arboreta v Lužicích, včelařské zahrady v Mikulčicích, zázemí kroužku v Hodoníně. Vždy se najdou ochotní včelaři, kteří přidají ruku k dílu.

Náš včelínek

Náš včelínek