Lítá to vzduchem

Členové naší organizace, Jiří Knapil, Ondřej Fuček, spolu s dalšími, dokončili projekt Lítá to vzduchem, který podpořila nadace Telefonica O2. V rámci tohoto projektu bylo pořádáno mnoho podpůrných akcí, které měly za cíl přiblížit mladým lidem včelařství za pomocí moderních technologií. Podrobnější informace jsou k nalezení na webu projektu litato.eu