Výroční schůze

V Neděli 7.9.2014 v 15:30 se v Lužicích v objektu zahrádkářů uskuteční první část výroční členské schůze.

Program:

  1.  Zhodnocení činnosti včelařského spolku v ukončeném včelařském roce 2013 – 2014 a zaměření činnosti ve včelařském roce 2014 – 2015.
  2. Zkušenosti z provozu úlu Eurodadant, učitel včelařství přítel Plachý.

Podle času a zájmu bude promítnut velmi zajímavý videozáznam z návštěvy vybraných včelařských provozů v Polsku.

Na začátku února 2015 se uskuteční druhá část výroční členské schůze, na které budou projednány otázky hospodaření, průběh léčení včelstev a budou odevzdány vzorky měli k laboratornímu vyšetření. Rovněž budou projednány změny a doplnění funkcionářů a volba delegátů na včelařskou konferenci OO ČSV Hodonín.

Přátelé ze včelařských kroužků

Na výstavě Techagro v Brně byl poprvé veřejně prezentován projekt pro vedoucí včelařských kroužků a pro děti, které včelařské kroužky navštěvují.
Projekt s názvem “ Lítá to vzduchem “ bude, jak doufáme, pro kroužky přínosem, pozvedne komunikaci vedoucích a možnost získání zkušeností jak pro členy kroužků, tak pro širší včelařskou veřejnost.

Adresa projektu:

Nadace Telefónica – Think Big – Detail projektu Lítá to vzduchem

Výstava Techagro Brno

Výstava v Brně!
TECHAGRO

Naše expozice na veletrhu se setkala s příznivým ohlasem, děkujeme za návštěvu včelařů u našeho stánku.

Děkuji všem, kteří se podíleli na zorganizování akce a též pořadatelům.
Umožnili nám, abychom mohli ukázat, co naši včelaři dělají, co nás trápí a co chceme prosazovat.

Naše výzva „Zachraňte opylovatele“ se setkala s pochopením. Obrazová kronika byla po celou dobu v permanenci, pěkně dokumentuje naše aktivity, které jsou zaměřeny na prací s mládeží – včelařské kroužky, osazování včelařských rostlin a dřevin, zvelebení krajiny, včelařského arboreta v Lužicích, včelařské zahrady v Mikulčicích, zázemí kroužku v Hodoníně. Vždy se najdou ochotní včelaři, kteří přidají ruku k dílu.

Náš včelínek

Náš včelínek

Ahoj příznivci včelaření!

Vítejte na webu Včelařského spolku pro Hodonín a okolí!
Chceme zde představit, co vše děláme, kde nás najdete, jak se můžete zapojit, nebo třeba jenom podívat, co včelařina obnáší.
Máme zapálené organizátory, obětavé včelaře, včelařské kroužky. Díky soustavné snaze hlavně našeho nestora včelařského spolku, pana Vladimíra Uhroviče a taky velké ochotě a přispění obce Lužice, mnoha našich členů, kteří pomáhali budovat, máme ukázkové Včelařské Arboretum Lužice, ve kterém pořádáme přednášky zaměřené na přírodu a hlavně včelařskou tématiku.
V Arboretu Lužice, včelařské zahradě v Mikulčicích a v Hodoníně máme včelařské kroužky, kde se mohou děti poučit o včelařství.
Spolupracujeme s Brontosaury, se kterými máme mnoho společných zájmů a vlastně i členů. Děláme vše pro to, aby byly zachovány včely a příroda i pro další pokolení, aby k ní lidé nebyli nevšímaví a lhostejní.

Ing. Oldřich Ištvánek,
předseda ZO ČSV Hodonín